Springkastelen voorwaarden


 • De huurder voorziet een voldoende vlakke en propere ondergrond, geen uitstekende scherpe stukken of takken. 


 • De huurder vermeldt bij boeking het soort ondergrond indien het om grind gaat of het een verharde ondergrond is, zodat de verhuurder de nodige voorzorgen kan nemen.


 • De huurder voorziet minimum 1 meter rondom de attractie en tussen de attractie en de omheining (bomen, struiken, obstakels, …) en mininimum 2 meter bij de valzones .


 • De huurder voorziet een minimum doorgang van 90 cm om met de attractie op de staanplaats te geraken.


 • De huurder voorziet een stopcontact van 220V 16A dat geaard is beschermd met een verliesstroomschakkelaar. • Indien de attractie openbaar geplaatst is moet de huurder een risicoanalyze van het speelterein opmaken volgens het KB van 28 maart 2001. • gcv Be Ready kan deze risicoanalyse van het speelterrein uitvoeren i.o. van de huurder tegen vergoeding.


 • Bij regen moet de attractie opgeblazen blijven (zo kan het water beter weglopen). Bij hevige regen mag de atractie niet gebruikt worden wegens gevaar op uitglijden. • Onze springkastelen mogen enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. De toezichthouder moet min 18jaar zijn en houder van een EHBO getuigschrift.


 • De toezichthouder moet ervoor zorgen dat :

de gebruikers van de attractie hun schoeisel uitdoen, niet eten, drinken of roken op de attractie, het max aantal gebruikers gerespecteerd wordt, de gebruikers geen scherpe voorwerpen dragen, de gebruikers niet op de buitenmuren klimmen.


 • De blaasinstallatie mag NOOIT afgedekt worden, dit om beschadiging te voorkomen. 


 • Bij hevige wind ( max 5 Beaufort ) dient de huurder de attractie neer te laten en alle toegang te verbieden.


 • De huurder staat in voor het goede beheer van het gehuurde materiaal.


 • Een regendak of regenzeil garandeert niet dat het kasteel droog blijft, dit is vooral ter bescherming tegen de zon.


 • De attractie moet steeds verankerd blijven.


 • Eten, drinken en roken op de attractie is verboden.


 • Een huurdag is van 8u tot 23u, indien vroeger of later,kan dit aangevraagd worden.


 •  Bij schade aan het gehuurde materiaal (scheuren, …) door de huurder veroorzaakt, dient deze schade vergoed te worden.


 •  Bij levering wordt de verhuurder met cashgeld betaald.


 • De verhuurder heeft voor het verhuurde materiaal en plaatsing een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij KBC polisnummer : 31.829.217/0100 


 • Alle eventuele betwistingen vallen onder de toepassing van het Belgische recht en uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Brussel.